Антонова Ольга Валеріївна

Доктор наук з державного управління, доцент.
Завідуюча кафедрою публічного управління та митного адміністрування,
Університет митної справи та фінансів (Дніпро, Україна).

ORCID: 0000-0002-3283-8938
Researcher ID: G-1862-2019
Publons: https://publons.com/researcher/1730589/olha-valeriyivna-antonova/
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QnWwDPwAAAAJ&hl=uk

Основні наукові напрямки: модернізація інститутів державного управління та державної влади, публічна служба, служба в органах місцевого самоврядування, реформи та процеси децентралізації суспільних відносин, розвиток громадянського суспільства (адміністративна та інституційна спроможність держави).

Іimplementation of smart-city tools as a response to challenges in socio-humanitarian field in Ukrainian metropolises
Khozhylo, I., Lipovska, N., Chernysh, O., Antonova, O., Diegtiar, O., Dmytriieva, O.
Acta Logistica, 2022, 9(1), стр. 23–30 (Scopus, Q3)

Local self-government in the focus of the medical reform in Ukraine: Analysis of powers
Khozhylo, I., Nadyuk, Z., Antonova, O., Tarasenko, T., Serohina, T.
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2020, 15(2), стр. 22–38 (Scopus, Q2)
URL: http://www.um.ase.ro/no152/2.pdf

Бобровська О. Ю., Антонова О. В. Практично орієнтована парадигма державного управління в процесах соціально-економічного розвитку України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1591 DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.4 (фахове, кат. Б)

Антонова О.В., Петренко О.С., Аршава І.О. Вплив конфлікту поколінь на розвиток професіоналізму управлінців публічного сектору в умовах сучасного державотворення. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2021. – № 1(21). – С.7 – 12 (фахове, кат. Б)

Трансформація статусу посадової особи у контексті реформування місцевого самоврядування в зарубіжних країнах / С.М.Серьогін, І.І. Хожило, О.В. Антонова, О.С.Петренко та ін. Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: кол. монографія / С.М. Серьогін, Є.І.Бородін, Н.А. Липовська, І.В. Шпекторенко та ін.; за заг.ред. С.М.Серьогіна. – Дніпро: Грані, 2020. – 233 с. – Р. 1.4. - C. 64-83.

Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні: монографія / Петроє О.М., Федулова Л.І., Антонова О.В., Воронько Л.О. та ін.; за заг. ред. Петроє О.М., Федулової Л.І. – Київ: НАДУ, 2020. – 552 с. – Р. 5.2. – С. 354-368. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99737 Монографія «Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні». Автори Петроє О.М., Федулова Л.І., Антонова О.В. та 19 авторів. Дата реєстрації 16.09.2020 р.)

Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / Серьогін С.М., Бородін Є.І. та ін.; за наук. ред. І.В.Шпекторенка. – Дніпро: ГРАНІ, 2021. – 280 с. – Р. 1.8. – С. 68 – 91.