Тарасенко Тетяна Миколаївна

д.держ.упр., доцент
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0002-2713-6990
Researcher ID AAK-3189-2020

Основні наукові напрямки: сучасні тенденції розвитку місцевого самоврядування, зміцнення місцевої та регіональної демократії, політична відповідальність органів місцевого самоврядування, молодіжна політика, молодіжна та соціальна робота.

Статті

Khozhylo I., Nadyuk Z., Antonova O., Tarasenko T., Serohina T. Local self-government in the focus of the medical reform in Ukraine: analysis of powers. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. 2020. Vol. 15, Issue 2, May. URL: http://um.ase.ro/no152/2.pdf (Scopus).

Molokanova V., Borodin Y., Tarasenko T. Implementation of innovation management achievements in regional public governance practice. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Issue 9, September. Р. 623–636. URL: http://www.iaeme.com/citearticle.asp?Ed=20636&Jtype=IJM&VType=11&Itype=9#. (Scopus).

Pugach A., Sychenko V., Molodchenko T., Tarasenko T. Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. № 2. P. 472–479. URL: http://fkd.org.ua/article/view/136540/137240 (Web of Science).

Тарасенко Т. М. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 28. С. 158–164. URL: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/28-2022/32.pdf. DOI https://doi.org/10.32843/ pma2663-5240-2022.28.32;

Тарасенко Т. М. Радянський досвід і сучасні виклики розвитку політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72) №1. С. 96–103. URL : http://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/17.pdf; DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.1/17.

Липовська Н.А., Тарасенко Т.М. Система професійної ідентичності службовців місцевого самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип.3(46). С. 157–167. URL: https://grani-print.dp.ua/index.php/dridu/article/view/436.

Тарасенко Т. М. Вплив Конституційного Суду України на визначення відповідальності суб’єктів владних повноважень місцевого самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наук тих праць. 2019. № 1 (40). С. 158–166.

Сиченко В., Тарасенко Т., Пугач А. Вплив децентралізації на статутну нормотворчість об’єднаних територіальних громад Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 5. С. 559580. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/144/109 Особистий внесок автора: с. 560–561, 567, 571.

Тарасенко Т. М. Ознаки політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування: досвід Грузії та Киргизії. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Вип. 2. С. 119–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2019_2_24.

Тарасенко Т. М. Ознаки політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування: досвід країн Балтії. Публічне адміністрування: теорія та практика : електрон. зб. наук. пр. 2019. № 1(21). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/19.pdf.

Тарасенко Т. М. Особливості політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування Республіки Білорусь. Право та державне управління. 2019. № 2(35). Т 2. С. 258–266. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_2/39.pdf.

Тарасенко Т. М. Відповідальність депутатів місцевих рад в Україні в контексті розвитку місцевої та регіональної демократії. Публічне адміністрування: теорія та практика. електрон. зб. наук. пр. 2018. № 1(19). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/16.pdf.

Тарасенко Т. М. Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6(6–7). С. 31–37. URL: https://aspects.org.ua/ index.php/journal/article/view/423/419.

Тарасенко Т. М. Дискреційні повноваження: загрози та можливості для розвитку місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 6–7(32–33). С. 77–84. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/ view/273.

Тарасенко Т. М. Вплив громадського чинника на утвердження політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування України. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 2 (15). С. 142–146. URL: http://www.customs-admin.umsf.in.ua/archive/2016/2/2_2016.pdf.

Тарасенко Т. М. Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. № 4 (31). С. 136–143. URL: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/2016/2016_04(31)/22.pdf.

Тарасенко Т. М. Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні: уточнення змісту та актуальні аспекти дослідження. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 1 (32). С. 158–162. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_01(32)/25.pdf.

Тарасенко Т. М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн. Вісник Національної академії державного управління. Серія «Державне управління». 2017. Вип. 4. С. 92–99. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/74/files/ 577c2e0c-75fc-4927-94db-9a91ef5ef0a8.pdf.

Тарасенко Т. М. Поняття політичної відповідальності в контексті наукових досліджень із місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління. 2017. № 3(58). С. 154–161. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/ e-book/tpdu/2017-3/doc/3/02.pdf.

Бородін Є. І., Тарасенко Т. М. Визначення відповідальності в місцевому самоврядуванні в Україні: законодавчий аспект. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5(8–9). С. 57–65. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/ view/30/august17. (Особистий внесок автора: с. 57–59, 62–63).

Тарасенко Т. М. Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. № 2 (29). С. 12–129. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_02(29)/17.pdf.

Бородін Є. І., Хожило І. І., Тарасенко Т. М. Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти. Аспекти публічного управління. 2015. № 5 – 6(19–20). С. 65–75.

Монографії

Тарасенко Т. М. Відповідальність як діяльнісний прояв інтегрованої компетентності депутатів місцевих рад. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України : монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за заг. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро : Грані. 2021. 280 с., С. 58–64.

Тарасенко Т. М. Політична відповідальність у сфері місцевого самоврядування України : монографія. Дніпро : ГРАНІ, 2020. 403 с.

Тарасенко Т. М. Відповідальність як елемент статусу посадової особи, службовця місцевого самоврядування. Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : Грані, 2020. 216 с. С. 105–116.

Тарасенко Т. М. Стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України. Науково-методологічні засади розвитку менеджменту та публічного управління : колективна монографія / за заг. ред. Сиченко В.В. – ФОП Обдимко О.С., 2019. 309 с., С. 133 – 154.

Бородін Є.І., Тарасенко Т.М., Шпітун І.І. Функції публічної служби. Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна та ін. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 256 с. С. 31–46.

Тарасенко Т. М., Пугач А. М. Соціальний розвиток молоді у сфері вищої освіти: державно-управлінський аспект: монографія, Дніпро : Пороги, 2017. 244 с.