Шпекторенко Ігор Валентинович

д.держ.упр., професор
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0002-2364-9641
Researcher ID AAZ-4397-2021
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=L3lnJC4AAAAJ&hl=ua

Основні наукові напрямки: теорія та методологія публічного управління; професійна мобільність; управління персоналом; професіоналізація публічної служби.

Статті у наукометричних базах Web of Science Core

Shpektorenko I., Golub V., Kozakov V., Leliuk R., Chumak I., Nagornyak M. (2021). Reforming and modernizing the public service of Ukraine under European standards management of personnel policy.  Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(1), XVII, 17-21 [WoS] http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110117/PDF/110117.pdf

Shpektorenko I., Vasylevska T., Bashtannyk A., Piatkivskyi R., Palamarchuk T., & Akimov O. (2021). Legal bases of public administration in the context of European integration of Ukraine: questions of formation of a personnel reserve.  Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(1), XVIII, 76-81 [WoS] http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/PDF/110118.pdf

Filippova V., Karlova V., Shpektorenko I., Gaievska L., Vasiuk N., Torchуnyuk V. (2021). Topical issues of the development of legal culture and professional competence of civil servants: the practice of the European Union and ways of improvement in Ukraine. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 2021, 11(2), special issue XXI, 30-37 [WoS]. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf

Статті у фахових журналах України

Функції та принципи управління у трансформації соціально-професійного статусу посадової особи місцевого самоврядування в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика: ел. зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 1 (19). 2018. http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/17.pdf

Структура та методологія управлінської діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 3 (38). 2018. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 46-52 (співавт. Є. І. Бородін) http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_03(38)/8.pdf

Депутатська діяльність в місцевих радах України (з позиції професіологічного, діяльнісного та компетентнісного підходів). Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 2 (41). 2019. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 148-156.  http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/20.pdf

Структура інтегральної компетентності депутатів місцевих рад України. Публічне адміністрування: теорія та практика: ел. зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 1 (21). 2019.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2019_1_18, http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/18.pdf

Евристичні можливості блокового підходу у формуванні структури управлінської діяльності публічного службовця. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 11. С. 38-48. https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/691

Додаткове навчання (підвищення кваліфікації) депутатів місцевих рад України: теоретичні основи. Державно-управлінські студії. 2019. № 12. http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/SHpekt-nko-DUS-12.pdf

Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В. Методологія публічного управління: аспекти її структури, співвідношення, взаємозалежності законів, закономірностей та функцій управління. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 28. С. 14-18.

Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В. Методологія публічного управління як система: теоретичні та практичні аспекти. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 29. С. 7-12.

Монографії:

Публічна служба: системна парадигма: кол. моногр. К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін та ін.; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 256 с. Авторські: с. 106-120 (пп. 3.1 «Професіоналізм публічного службовця як системне явище» (с. 106-117); 3.2 «Професіоналізм та професійна мобільність публічних службовців: співвідношення понять» (с. 117-120) (співавт. Ващенко К. О. (п. 3.1.).

Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління: моногр. Київ: НАДУ, 2018. 256 с. (співавт. Куйбіда В. С.). http://zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2019/Куйбіда%20Професійна%2027%2004%202018.pdf

Professional mobility and professionalization of public servants: monograph / V. Kuibida, I. Shpektorenko; translated by O. Rubchak, V. Vakareva. Kyiv: NAPA, 2019. 256 p. https://ua1lib.org/book/6146776/727f50

Зміст та спрямування професійної діяльності в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні (діяльнісний аспект). Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, І. В. Шпекторенко [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: Грані, 2020. 216 с. С. 8-28 (співавт. Куйбіда В. С., Шаталова О. М.).

Функції та принципи управління у трансформації соціально-професійного статусу посадової особи місцевого самоврядування в Україні // Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, І. В. Шпекторенко [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: Грані, 2020. 216 с. С. 28-42 (співавт. Шпітун І. І.).

Загальна структура та методологія управлінської діяльності посадової особи місцевого самоврядування. Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: кол. моногр. // С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, І. В. Шпекторенко [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: Грані, 2020. 216 с. С. 79-87 (співавт. Серьогін С. М., Бородін Є. І.).

Дослідження депутатської діяльності з позиції професіологічного, діяльнісного та компетентнісного підходів. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 27-34.

Мобільність діяльності у позапрофесійній праці (на прикладі діяльності депутатів місцевих рад України): теоретичні основи та функціональна структура. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 35-41 (співавт. В. С. Куйбіда).

Умови розвитку позапрофесійної активізації депутатів місцевих рад України: соціально-культурна мобільність. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія // С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 65-67 (співавт. О. О. Лисекно).

Структура інтегральної компетентності депутатів місцевих рад України. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 96-102 (співавт. С. М. Серьогін).

Евристичні можливості блокового підходу у формуванні структури управлінської діяльності депутата місцевої ради. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 112-121.

Самоосвіта як складова підвищення інтегральної компетентності депутатів місцевих рад. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 198-205 (співавт. В. В. Лола).

Додаткове навчання (підвищення кваліфікації) депутатів місцевих рад України: теоретичні основи. Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України: монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. Дніпро: ГРАНІ, 2021. 280 с. С. 206-211. https://zounb.zp.ua/wp-content/uploads/2021/03/Monohrafiya-NDR-29032021.pdf

Напрями удосконалення кадрової політики в органах місцевого самоврядування в Україні. Directions of improvement of human resources policy in local government in Ukraine. Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience: collective monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. Р. 66-85. 346 p. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-049-0-4. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/112/3373/7102-1

Професійна активізація персоналу з позиції системогенези діяльності / Professional activation of personnel from the standpoint of system genesis of activity. Science, technology, and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine: scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. Р. 148-171. 412 p. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-190-9-6. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/199/5646/11812-1 (співавт. О. О. Лисенко).

Методологія публічного управління навч. посіб. / уклад. І. В. Шпекторенко. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. 120 с. http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Metodolohiya_publichnoho_upravlinnya.pdf

Методологія публічного управління: консп. лекцій. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. Ч. І. 73 с.; Ч. ІІ. 41 с.