Прокопенко Леонід Львович

професор, д.держ.упр.
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна).

ORCID 0000-0001-8743-1054
Scopus ID 57226279079

Основні наукові напрямки: проблеми європейської інтеграції, європейського вибору України, зарубіжного досвіду державного управління та місцевого самоврядування, публічної служби, історії державного управління в Україні, державного управління освітою в Україні, політичних репресій радянської доби.

Історія державного управління / за заг. ред. В.С. Загорського, О.Я. Красівського, О.Ю. Мороза. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 368 с.

Прокопенко Л.Л. Нариси розвитку освіти на Катеринославщині у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст./ Л.Л. Прокопенко. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. 168 с.

Сталий розвиток територій: виклики та можливості: монографія / Бобровська О. Ю., Крушельницька Т. А., Прокопенко Л. Л. [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. Published by International Center for Research, Education and Training. MTÜ. Tallinn, Estonia, 2021. 234 с.

Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.

Інституційна система ЄС: навч. посіб./ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 160 с.

Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 384 с.

Інституційна система ЄС (2-ге вид., доп. і переробл.): навч. посіб./ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. 240 с.

Goncharuk N., Orhiiets O. & Prokopenko L. Formation and development of the system of professional training of public servants in Ukraine: organizational, legal, and economic aspects. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol.7 No. 1. P. 39-46. URL : http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue  (Web of Science);

Goncharuk Nataliia, Prudius Lesia, Prokopenko Leonid, Vasylevska Tetiana, Borysenko Olha, Pyrohova Yuliia. Human resource management in the field of state service in Ukraine in the context of its reform and modernization under European standards// AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIІ. P. 11-16. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20396 (Web of Science)

Dragomyretska N., Klymenko I., Prokopenko Leonid, Matveenko I., Samofalov D. and Bahrim O. Humanization concept of the educational process in the field of public administration as a basis for the implementation of public administration reforms / N. Dragomyretska, I. Klymenko, L. Prokopenko [etc.] // Ad Alta : journal of interdisciplinary research. 2022. 12(1), XXV. PP. 73-78. URI: http:// http://ep3.nuwm.edu.ua/23036/ (Web of Science)

Nataliia T. Goncharuk, Leonid L. Prokopenko, Taisiia A. Krushelnytska, Olha B. Rubchak, Svitlana V. Taraban,  The capability of amalgamated territorial communities as a key factor in the socio-economic development of territories. Studies of Appilied Economics. Vol. 39 No. 6 (2021): Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. URL : http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5267. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i6.5267. (Scopus)

Прокопенко Л.Л., Ракша О.В. Розвиток інституційної основи співробітництва України та ЄС// Аспекти публічного правління. 2018. №3. С.56-62 URL: https://doi.org/10.15421/15201816

Прокопенко Л.Л. Державне регулювання розвитку приватної освіти на Катеринославщині у першій половині ХІХ ст. // Аспекти публічного правління. 2019. №1-2. С.116-122 URL: https://doi.org/10.15421/151912

Прокопенко Л.Л., Тішкова Н.Л. Процес імплементації європейського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища України// Аспекти публічного правління. 2019. №4. С.35-43 URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/841/818

Прокопенко Л.Л. Катеринославське губернське земство і розвиток медичної освіти губернії на початку ХХ ст.// Аспекти публічного управління. 2019. №11. С.49-58 URL: https://doi.org/10.15421/151955

Лимар А.П., Прокопенко Л. Л. Європейський досвід надання первинної правової допомоги для України: історія і сучасність// Держ. управління та місцеве самоврядування, 2021. Вип. 1(48). С.24-32. http://dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2021/2021_01(48)/index.html