Матвеєва Ольга

к.держ.упр., доцент
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна).
Запрошений лектор Інституту політичних досліджень Й. Скайте Тартуського університету (Тарту, Естонія).

ORCID 0000-0003-3344-1497
Researcher ID ABC-1683-2021
Scopus ID 57200985040
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9zTsse8AAAAJ&hl=uk

Основні наукові напрямки: розбудова демократії у Східній Європі, цифрова демократія, ревіталізація та розвиток українських міст, розвиток громадянського суспільства.

Матвеєва О. Гендерний вимір Біларуського протесту-2020: як участь жінок вплинула на встановлення гендерної рівності? / О. Матвеєва, В. Навумау // Нові перспективи. – Вид-во Sage Journals, м. Прага. – 2021. – Режим доступу : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2336825X211029126 (індексовано Scopus та Web of Science Core Collection);

Матвеєва О. Основні риси української монетарної політики в часи пост-кризової економічної реформації / Крушельницька Т., Каховська О., Курінний О., Матвеєва О. // Банки та банківські системи. – 2017. – № 12. – С. 189 – 202. – Режим доступу : https://www.businessperspectives.org/index.php/journals?
controller=pdfview&task=download&item_id=9747 (індексовано Scopus);

Матвеєва О. Відбір проєктів сталого розвитку регіону з використанням методу мультикритеріальної оптимізації / Корнієвський С., Матвеєва О. // Revista Gentec-Gestao Inovacao E Technologias. – 2021. – № 1. –  Режим доступу : http://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/1824/1202 (індексовано Web of Science Core Collection);

Матвеєва О. Управління процесами сталого розвитку міст України крізь призму стратегічних пріоритетів європейського зеленого курсу / Я. Овдій, О. Матвеєва // Демократичне врядування. – 2021. – № 27. – Режим доступу : http://dv.lvivacademy.com/article/view/239233.

Матвеєва О. Європейська парадигма сталого розвитку територіальних громад: досвід для України / О. Матвеєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2021. – № 1. – Режим доступу : http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/232097 

Крушельницька Т. Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 “Гендерна рівність” / Т. Крушельницька, О. Матвеєва, В. Навумау // Ефективність державного управління. – 2020. – № 63. – Режим доступу : http://edu.lvivacademy.com/article/view/212679.

Матвеєва О. Революція стійкості: чим біларуський протест відрізняється від українського Євромайдану? / О. Матвеєва, В. Навумау. – Нехай світ почує. – Швеція, Стокгольм: Frivarld. – 2020. – C. 78 – 99. – Режим доступу : https://frivarld.se/wp-content/uploads/2020/11/let-the-world-hear-INLAGA-1.pdf.

Матвеєва О. Як відповідь урядів щодо протистояння пандемії, посилює гендерну нерівність в Біларусі та Україні : компаративний аналіз кейсів м. Мінська та Києва / О. Матвеєва, В. Навумау // Громада та суспільство. – № 1. – Великобританія, Брістоль : Policy Press. – 2021. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=Tnk5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA93&ots=V-jZtPAoTP&sig=N6daBIsBzIy6li_Uo2sg2XP5f0I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false