Mamatova Тetiana

Dr.Sc., Full. Prof.
Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government,
Dnipro University of Technology (Dnipro, Ukraine)

ORCID 0000-0003-1844-5377
Researcher ID F-9159-2018
Scopus ID 57216709876

Main scientific directions: capacity building of territorial communities and public organizations; public sector project, program and portfolio management; management based on quality models in the public sector; e-democracy and e-government; public monitoring of public services; knowledge management: communities of practice and e-learning.

Маматова Т. В. Довіра як ключова цінність проєктного і програмного управління в публічній сфері. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 4. С. 5–10. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.4.1 

Drobakhina Т., Маматоvа Т. Tailored Approaches for Successful Local Creative Economy Development: Knowledge Management, Agile & Extreme Project Management. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 4 (40). Vol. 1. P. 167–174. doi: https://doi.org/10.51647/kelm.2021.4.26 

Мамаtоvа Т., Chykarenko I., Chykarenko O., Kravtsova Т., Kravtsov O. Information Systems in Project Management of The Public Sphere. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. № 8. P. 141–148. doi: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.8.19. Web of Science.

Barzylovych A., Ursaki Y., Nadezhdenko A., Mamatova T., Chykarenko I., Kravchenko S. The Influence of Medical Services Public Management on the Population’ Life Quality. WSEAS transactions on environment and development. 2021. Vol. 17. P. 619–629. doi: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.60. Scopus Indexed

Андрієнко А. О., Маматова Т. В. Технологія блокчейн як драйвер розвитку концепції розумного міста. Грааль науки. 2021. № 2-3. С. 101–106. doi: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.018

Маматова Т., Сидоренко Н. Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. № 6. С. 164–177. doi: https://doi.org/10.15421/1520115.

Маматова Т., Бортнік О. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні на основі європейської моделі самооцінювання CAF. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. № 4. С. 5–15. doi: https://doi.org/10.15421/152076. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/796 

Chykarenko I. A., Маматоvа Т. V., Chykarenko O. O., Sergienko E. O., Martseniuk O. O. Organizational and Legal Aspects of Elaboration of Amalgamated Territorial Communities Sustainable Development Strategies. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Iss. 05. Р. 1084–1093. doi: 10.34218/IJM.11.5.2020.099. – Scopus Indexed. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJM_11_05_099

Маматоvа Т. V., Chykarenko I. A., Moroz E. G., Yepifanova I. Yu., Kudlaieva N. V. Management of Enterprises and Organizations under the Conditions of Sustainable Development. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Iss. 04. Р. 151–159. doi: 10.34218/IJM.11.4.2020.016. Scopus Indexed. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJM_11_04_016.

Маматова Т., Чикаренко О., Чикаренко І. Цифровізація публічних послуг: досвід Дніпропетровщини. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8(1 SI). С. 98–102. doi: https://doi.org/10.15421/152051.

Маматова Т. В., Гладка О. М. Інноваційні підходи до розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1(44). С. 86–91. doi: https://doi.org/10.33287/102011.

Чикаренко І., Маматова Т., Чикаренко О. Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. № 1. С. 30–42. doi: 10.15421/152003. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/717 

Ігнат О. В., Маматова Т. В. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 5. С. 12–21. doi: https://doi.org/10.15421/151925.

Маматова Т. В., Кравцова Т. В., Серьогіна Н. К. Системи менеджменту соціальної відповідальності на основі стандартів ISO як фактор забезпечення сталого розвитку. Управління проектами та розвиток виробництва. 2019. № 2(70). С.13–23. URL: http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2019/2-70-2019?id=1712 

Чикаренко І. А., Маматова Т. В. Розширення предметної сфери муніципального менеджменту. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 1. С. 54–61. doi: 10.15421/15195.
URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/481 

Борисенко Ю. В., Маматова Т. В. Базові цінності та принципи мережевої взаємодії у мережевих системах місцевого розвитку. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 12. С. 17–26. doi: https://doi.org/10.15421/15201745.

Борисенко Ю. В., Маматова Т. В. Підхід до оцінювання зрілості мережевих систем місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 11. С. 19–30. doi: https://doi.org/10.15421/15201736.

Маматова Т. В. Особливості механізмів імплементації «чутливості до конфліктів» у проектах публічного сектору. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 5-6(43-44). С. 27–34. doi: https://doi.org/10.15421/15201714.