Липовська Наталія Анатоліївна

д.держ.упр., професор
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0002-9288-4733

Основні наукові напрямки: публічна служба; взаємовідносини держави та суспільства; управління людськими ресурсами в органах публічного управління; управління інституціональним розвитком.

Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні: монографія / О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І. Федулової. Київ : НАДУ, 2020. - 552 с. (авт. 269-287).

Karpa M., Akimova L., Akimov O., Serohina N., Oleshko O., Lipovska N. Public administration as a systemic phenomenon in society. Journal of interdisc iplinary research. 2021.11. р. 56 – 63. (WoS)

Gaievska L., Kveliashvili I., Lipovska N., Ieroshkina O., Niema O., Kokhalyk K. Theoretical foundations of innovation in public administration. Ad Alta. Journal of interdisc iplinary research. 2021. 6-10. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110117/papers/A_01.pdf

Lipovska, N. et al. Implementation of smart-city tools as a response to challenges in socio-humanitarian field in Ukrainian metropolises.Acta logistica, Vol. 9 2022 Issue: 1 P.23-30.
https://actalogistica.eu/issues/2022/I_2022_03_Khozhylo_Lipovska_Chernysh_Antonova_Diegtiar_Dmytriieva.pdf

Серогін С., Писменний І. та Липовська Н. (2020). Трансформація державної служби України в інститут соціальної взаємодії в умовах світової кризи. Аспекти державного управління, 8 (3), 92-109. URL: https://doi.org/10.15421/152073

Липовська Н.А., Атаманчук П.П. Професійна підготовка державних службовців як умова реалізації професійного проекту. Державне управління та місцеве самоврядування. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. Вип. 4 (47). С. 93 – 104. URL: https://doi.org/10.33287/102073