Чикаренко Ірина

д.держ.упр., професор
завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0001-7381-7773
Researcher ID G-7847-2019

Основні наукові напрямки: розвиток спроможності територіальних громад; стратегічне управління на регіональному та місцевому рівні; управління проєктами, програмами та портфелями в публічному секторі; публічне управління у сфері охорони здоров’я.

The Influence of Medical Services Public Management on the Population’ Life Quality / Barzylovych A., Ursaki Y., Nadezhdenko A., Mamatova T., Chykarenko I., Kravchenko S. // WSEAS transactions on environment and development. 2021. Vol. 17. P. 619–629. doi: 10.37394/232015.2021.17.60. (Scopus). URL: https://wseas.com/journals/ead/2021/b225107-1372.pdf

Information Systems in Project Management of The Public Sphere / Маматоvа Т., Chykarenko I., Chykarenko O., Kravtsova Т., Kravtsov O. // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. № 8. P. 141–148. doi: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.8.19. (Web of Science). URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202108/20210819.pdf

Management of Enterprises and Organizations under the Conditions of Sustainable Development / Т. V. Маматоvа, I. A. Chykarenko, E. G. Moroz, I. Yu. Yepifanova, N. V. Kudlaieva // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11. – Iss. 04. – Р. 151 – 159. doi: 10.34218/IJM.11.4.2020.016. (Scopus). URL: https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_099.pdf https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3632665

Organizational and Legal Aspects of Elaboration of Amalgamated Territorial Communities Sustainable Development Strategies / I. A. Chykarenko, Т. V. Маматоvа, O. O. Chykarenko, E. O. Sergienko, O. O. Martseniuk // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11. – Iss. 05. – Р. 1084 – 1093. doi: 10.34218/IJM.11.5.2020.099. (Scopus). URL: https://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJM_11_05_099/IJM_11_05_099.pdf. https://www.academia.edu/43312084/ORGANIZATIONAL_AND_LEGAL_ASPECTS_OF_ELABORATION_OF_
AMALGAMATED_TERRITORIAL_COMMUNITIES_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_STRATEGIES

Маматова Т. Цифровізація публічних послуг в Україні: регіональний аспект / Т. Маматова, О. Чикаренко, І. Чикаренко // Аспекти публічного управління. – Т. 8. – 2020. – спецвипуск № 1. – С. 98 – 102. URL: https://doi.org/10.15421/152051.

Чикаренко І. А. Стратегія регіонального розвитку на основі смарт-спеціалізації: методологічні засади / І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова, О. О. Чикаренко // Аспекти публічного управління. – 2020. – Том 8. – № 1. – С. 30 – 42. doi: 10.15421/152003 (in Ukrainian). URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/717

Чикаренко І. А. Розширення предметної сфери муніципального менеджменту / І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова // Аспекти публічного управління. – 2019. – Том 7. – № 1. – С. 54–61. doi: 10.15421/15195 (in Ukrainian). Index Copernicus URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/481

Чикаренко І.А. Досвід стратегічного управління розвитком об'єднаних територіальних громад / І.А.Чикаренко, О.О.Чикаренко, А.С.Ушакова // Аспекти публічного управління. – 2018. – Том 6. – № 10. – С. 54 – 61. doi: 10.15421/151865 (in Ukrainian). Index Copernicus URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/458/451/

Безус В. О. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: теоретико-концептуальний аспект / В. О. Безус, І. А. Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – № 2 (37). – С. 137 – 141. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/21.pdf

Чикаренко І.А. Формування професійних компетентностей персоналу органів Державної фіскальної служби / О.О.Чикаренко, І.А.Чикаренко // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 6-7 (32-33). – С. 103 – 110 doi: 10.15421/151634 (in Ukrainian). Index Copernicus URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/276/275

Чикаренко І.А. Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства / І.А.Чикаренко // Державне управління: теорія та практика : електронне наукове фахове видання. – К. : НАДУ при Президентові України. – 2016. – № 2 – С. 73 – 83. – URL: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/16/files/07f0169f-0ec5-44a2-8de9-7f3f6393b7c0.pdf.

Монографії

Перспективи розвитку співпраці науковців і практиків місцевого самоврядування Болеславецького повіту республіки Польщі та Придніпровського регіону України у сфері децентралізації та розвитку місцевих громад / Т. Маматова, Д. Павліщи, І. Чикаренко// Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи / Wschodnia polityka Unii Europejskiej: osiagniecia, wyzwania i perspektywy : колективна монографія. – Львів: Львівська політехніка. – 2021. – ХХХ с. – С. ХХХ – ХХХ.

Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / Колектив авторів ; за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – 162 с. (авт. внесок – вступ, розділи 2 – 4. – С. 5 – 7; 46 – 54; 68 – 133). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Strategic_choice.pdf

Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / Колектив авторів ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ. – 2019. – 276 с. (авт. внесок – Розділ 5. Обґрунтування стратегічного вибору області. – С. 200 - 228). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2019.pdf

Chykarenko І. A. «Рublic management and administration» scope of knowledge’s development in conditions of decentralization and local governance reform / І. A. Chykarenko, T. V. Mamatova // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing». – 2019. – Р. 289 – 304.

Чикаренко І.А. «Розумна спеціалізація» як цільовий орієнтир стратегічного розвитку територіальних громад / І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова // Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. – Collective monograph. – Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. – P. 406 – 420.

Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 292 с. (Авторські: пп. 1.3 (С. 32–38), 1.9 (С. 73–84), 2.6 (С. 141–153), 2.7 (С. 153–174), 2.9 (С. 183–193), 3.5 (С. 269–279). URL: https://grani-print.dp.ua/index.php/home/issue/view/5

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 278 с. (Авторські: пп. 2.5 (С. 119–126), 3.3 (С. 194–200), 3.4 (С. 201–208), 3.6 (С. 214–224), 3.7 (С. 225–237), 3.9 (С. 244–250).