Бородін Євгеній

д.і.н., професор
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0002-7331-5981
Researcher ID R-2079-2017

Основні наукові напрямки: місцеве самоврядування, публічне управління, соціальна політика, молодіжна політика.

2017 – 2022 рр.

Kvitka S., Borodin Ye., Yemelyanov V., Moskalets M., Zubchenko V. The Subsidiarity Principle and Legal and Economic Aspects of The Decentralization in Ukraine. Cuestiones Políticas. Vol. 39, No 68 (Enero – Junio) 2021, 356-368. IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas – LUZ. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3968.22. Access mode: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35420/37521 (Scopus Indexed)

Molokanova V.M., Borodin Ye.I., Tarasenko T.M. (2020). Implementation of innovation management achievements in regional public governance practice. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 9, September, pp. 623-636, Article ID: IJM_11_09_058. DOI: 10.34218/IJM.11.9.2020.058. Available online at http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=9. (Scopus Indexed)

Borodin Ye., Kalashnyk N. (2020), Youth Participation as a Public Policy Instrumentat Local Level. Ukrainian Experience. Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine. Kamil Glinka (editor). Series Studies in Politics, Security and Society. Vol. 34. pp. 211 – 222. (Scopus Indexed)

Levchenko Kateryna, Lehenkyi Mykola, Bondarchuk Serhiy, Borodin Yevheniy and Shved Olha (2020), The Main Issues and Perspectives of The Administrative and Legal Regulation of The Higher Education Reform in Ukraine, Journal of e-Learning and Higher Education, Vol. 2020 (2020), Article ID 694235, DOI: 10.5171/2020. 694235. Access mode: https://ibimapublishing.com/articles/JELHE/2020/694235/694235.pdf (Scopus Indexed)

Sukhova, K., та Borodin, Y., та Tarasenko, T., та Komarova, K., та Akimova, L.M, та Akimov, O.O, та Акімова, Л. М., та Акімов, О.О. (2022) Organizational mechanism of state management of social services in territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 188-192. (Web of Science)

Бородін Є. Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918–2018; Савчук В. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918–2018: Книга нарисів; Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918–2018: Біобібліографічний довідник. Український історичний журнал. 2020. Число 6. С. 226. URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_6_22 (Web of Science)

Kvitka S., Borodin Ye., Yemelyanov V., Ivashova L & Bocharov O. (2020). The foresight of national economy's digital development. Revista inclusiones, (2020), 7 (SI) P. 112-125 http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/10%20vol%207%20num%20especialleabriljunio2020revinclusi.pdf (Web of Science)

Khozhylo I., Borodin Ye., Shevtsov V. (2019), Transformation of the management system in dentistry: european models for Ukraine. Archiv euromedica. Vol. 9. Num. 3. P. 5 – 7. URL: http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv_euromedica_03-2019/archiv_euromedica_03_2019_maket_24_12_2019_ARICLE_1.pdf, https://doi.org/10.35630/2199-885X/2019/9/3.1 (Web of Science)

Kvitka, S., Borodin, Ye., Koval, V., Yemelyanov, V. & Ivashova. L. (2019), Innovative mechanisms of the cross-sectoral interaction between business and public authorities in conditions of information society’s transformation. Revista dilemas contemporáneos: educación, política y valores. Año: VII Número: Edición Especial Artículo no.:133 Período: Noviembre, 2019. URL: https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/%20article/view/1060/302 (Web of Science)

Бородін Є., Острікова А. Сучасні механізми формування молодіжних структур в органах місцевого самоврядування територіальних громад. Аспекти публічного управління. 2021. № 6. С. 5 – 12.

Бородін, Є., Піскоха, Н., & Демошенко, Г. (2021). Проблеми і переваги цифровізації місцевого самоврядування. Аспекти публічного управління, 9(4), 95-103. https://doi.org/10.15421/152141

Бородін, Є., & Жорняк, А. (2021). Феномен асистенціалізму та соціальної стигматизації у державній політиці України в питаннях соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Аспекти публічного управління, 9(4), 61-71. https://doi.org/10.15421/152138

Бородін, Є., & Шумляєва, І. (2021). Інституційно-правове забезпечення функціонування суб’єктів місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління, 9(3), С. 13 – 21. https://doi.org/10.15421/152124

Бородін Є., Макашов В. Управлінська діяльність щодо оздоровчої рухової активності населення у великих містах Європи: аналіз підходів. Аспекти публічного управління. Т. 8. № 6. 2020. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/841/820 DOI: https://doi.org/10.15421/1520120

Бородін Є. І. Запровадження концепції розмежування функцій КПРС та органів державної влади (період горбачовської «перебудови») (2020). Проблеми політичної історії України. Вип. 15. С. 239 – 249. DOI: 10.33287/11944. Режим доступу : https://grani-print.dp.ua/index.php/pphu/article/view/329/261

Бородін Є. І., Устимчук О. В. Модернізація організаційно-комунікаційних основ державного управління галуззю охорони здоров’я. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 2(63) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. C. 88 – 103.

Хожило І. І., Бородін Є. І., Шевцов В. Г. Обласна стоматологічна поліклініка як суб’єкт управління в умовах реформування медичної галузі: нові функції та завдання. Право та державне управління. 2020. № 4. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/43.pdf

Borodin, Yevhenii. Становлення публічно-управлінської освіти в Україні (90-ті рр. ХХ ст.). Universum Historiaeet Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 2. С. 83–94, Доступно за адресою: http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/54. doi: https://doi.org/10.15421/26190206.

Бородін Є.І., Безена І.М. Марк Е. Генсон про шляхи демократизації та децентралізації публічних інституцій держави. Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019. С. 194 – 202.

Бородін Є. І., Кришень О. В. Регіональна соціальна політика: концептуальні засади визначення поняття. Публічне адміністрування: теорія та практика : електр. збірн. наук. праць. 2018. № 2(20). URL: http://dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/3.pdf

Бородін Є. І. Запровадження інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні (1990-ті – початок 2000-х рр.). Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол. : О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. Дніпро: Грані, 2018. Вип. 13. С. 237 – 255.

Шпекторенко І., Бородін Є. Структура та методологія управлінської діяльності. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 3 (38). 2018. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 46 – 52.

Бородін Є. І. Статус голови місцевої державної адміністрації в Україні: досвід законодавчого визначення. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 5. С. 12 – 23. DOI https://doi.org/10.15421/151827

Бородін Є. І., Тарасенко Т. М. Визначення відповідальності в місцевому самоврядуванні в Україні: законодавчий аспект. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 8 – 9. С. 56 – 65.
Бородін Є. І. Запровадження державної служби в Україні: законодавчий аспект (кінець ХХ століття). Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол. : О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. Дніпро : ГРАНІ, 2017. Вип. 12. С. 224 – 243.

Williamson Howard, Basarab Tanya (eds). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Pan-European and transnational youth organisations The overall lessons learned from the history project. 2019. Volume 7. 216 p. (Borodin Yevgeniy. Youth work in Ukraine: from Soviet model to international integration (Chapter 13). P. 175 – 190. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/PREMS-096319-History-7-WEB.pdf/bb1f0438-5184-836a-fed3-27f793900bad

Borodin Yevgeniy (2017), Implementing CSYP in Ukraine – Experience and challenges. Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy : Youth Knowledge book № 21. P. 177 – 194. Council of Europe, 2017. URL: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/Needles-In-Haystacks-WEB.pdf/b63de6f1-9dd6-66e6-9493-d1ed7aed6ec3.

Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України : монографія / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Шпекторенка. − Дніпро : ГРАНІ, 2021. − 280 с. (авт. внесок – Р. 1.4. Розвиток управлінсько важливих та ділових якостей особистості депутатів місцевих рад, С. 42 – 50.)
Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / колектив авторів ; за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. 162 с. (авт. внесок – п. 3.1. Підхід до обґрунтування ключових проблем області на основі результатів децентралізації та експертного опитування. С. 52 – 69).

Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, І. В. Шпекторенко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: Грані, 2020. 216 с. (авт. внесок – п. 1.3. Динаміка адміністративно-правового статусу посадової особи місцевого самоврядування у процесі запровадження інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні (1990-ті – початок 2000-х рр.) – Є. І. Бородін, С. 42 – 61, п. 2.1. Загальна структура та методологія управлінської діяльності посадової особи місцевого самоврядування – С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, І. В. Шпекторенко, С. 79 – 87.)

Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. 276 с. (авт. внесок – пп. 3.4, 3.6, 3.7, 5.3. С. 144 – 153, 162 – 170, 170 – 179, 222 – 228). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2019.pdf

Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с., авт. кол. С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко.

Соціально-психологічні основи ділового спілкування : навч. посіб. / Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. Дніпро : ГРАНІ, 2019. 184 с.

Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. C. М. Серьогіна. 2-ге вид. Дніпро : ГРАНІ, 2019. 384 с.

Місцеве самоврядування : підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка, В. С. Куйбіди. Київ : НАДУ, 2019. 672 с. (авт. внесок – підрозділ 3.5. Місцеве самоврядування в системі багаторівневого управління / Є. І. Бородін, І. О. Дегтярьова. С. 191 – 201, словник основних термінів. С. 639 – 668.)

Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку : навчальний посібник. 2-ге видання. Дніпро : Грані, 2019. 176 с.

BorodinYe. (2019), Model of public authorities at regional level in Ukraine: genesis, state and prospects of reform. Public administration and management: challenges and prospects : collective monograph / A. Bashtannyk, T. Bezverkhniuk, Ye. Borodin, O. Marukhlenko, etc. Lviv – Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 53 – 87. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/68/766/1674-1, https://doi.org/10.36059/978-966-397-162-9/53-87 (включено до рейтингу книговидавців SENSE)

Кравченко В. В., Бородін Є. І., Квітка С. А. Місцеве самоврядування в системі публічного управління : навч. посіб. у схемах. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 148 с. (авт. внесок – Розділ 11. Система державного управління в СРСР та УРСР, С. 278 – 307.)

Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін, [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 384 с. (авт. внесок – Законодавчі вимоги до професійного навчання публічних службовців / Є. І. Бородін, Т. М. Тарасенко. С. 251 – 268.; Перспективи розвитку системи професійного навчання публічних службовців в Україні / Є. І. Бородін, І. І. Хожило, Т. М. Тарасенко. С. 268 – 277.)

Історія державного управління / кол. авт.; за заг. ред. чл. кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського, доц. О. Ю. Мороза. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 368 с.

Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку : навч. посіб. Дніпро : Грані, 2018. 120 с.

Квітка С.А., Бородін Є.І., Кандзюба С.П., Мазур О.Г., Титаренко О.М. Основи електронного урядування : навч. посіб. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 248 с.

Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 256 с. (авт. внесок – Розділ Функції публічної служби / Є. І. Бородін, Т. М. Тарасенко, І. І. Шпитун, С. 31 – 48.)

Інноваційні рішення у наданні соціальних послуг: проєкт «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей»: посібник / Асоціація учасницького розвитку громад. Полтава, 2021. 71 с.

Настільна книга культурного менеджера ОТГ. Харків: ГО «Інститут соціальної політики регіону», 2020. 202 с.

Бородін Є. Статус голови місцевої державної адміністрації: досвід, стан та перспективи. Сайт UPLAN. 2019, листопад. URL: https://uplan.org.ua/status-holovy-mistsevoi-derzhavnoi-administratsii-dosvid-stan-ta-perspektyvy/

Status of the head of the local state administration: experience, status and prospects. URL: http://ukraineoffice.blogactiv.eu

Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад / авт. кол.: С. М. Серьогін, О. М. Кужман, Є. І. Бородін, Ю. П. Шаров (та ін.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 4. 64 с. (Сер. «Бібліотека реформування місцевого самоврядування»)

Реформування молодіжної політики відповідно до сучасних запитів молоді та держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012–2021 років) / [редкол.: Попатенко М.М., гол. ред. колег.; Бондар Т.В. та ін.]. – Київ: ТОВ «Ройлайд», 2021. – 100 с. (авт. внесок – Р. 3. Модернізація концептуальних і нормативно-правових засад молодіжної політики України, пп. 4.1. Формування молодіжних структур органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації, 4.4. Підвищення рівня компетентностей фахівців молодіжної сфери засобами неформальної освіти, С. 49 – 79. С. 81 – 87, С. 97 – 103.)

Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. Київ, 2019. 107 с. (авт. внесок – п. 3.2. Нормативно-правове забезпечення розвитку молодіжного сегменту ринку праці в Україні. С. 63 – 73.)

Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол. : Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й. та ін.]. Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 100 с. (авт. внесок – пп. 4.1. Державна молодіжна політика як інструмент залучення молоді до реформування держави. С. 67 – 77.)

Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг територіальної громади м. Нікополя на період до 2027 року : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Харченко І.В., Мамонтова Т.В., Дорошенко С.А., Базилюк І.І., Бородін Є.І. та ін. Нікополь, 2021. 80 с.

Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг Петропавлівської селищної територіальної громади на 2021 – 2027 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Яблуновський М.М., Опанасенко В. М., Цибулько О.В., Бородін Є.І. та ін. Петропавлівка, 2021. 87 с.

Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг Томаківської селищної територіальної громади на 2022 – 2027 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Калашник І.В., Щербяк Т.П., Давиденко Л.І., Бородін Є.І. та ін. Томаківка, 2021. 49 с.

Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг Жовтоводської міської територіальної громади Кам’янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Гунько Т., Руденко С., Астахова Т., Бородін Є. та ін. Жовті Води, 2021. 51 с.

Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Добропільської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Кулик І., Бородін Є., Боровик Д. та ін. Добропілля, 2021. 36 с.

Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Лиманської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Афонін Ю.А., Мальченко Г.В., Яцюк О.О., Бородін Є. та ін. Лиман, 2021. 43 с.

Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Покровської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Кулик І., Бородін Є., Кононова О. та ін. Покровськ, 2021. 39 с.

Стратегія розвитку системи соціального захисту і надання соціальних послуг в Селидівській територіальній громаді на 2021 – 2026 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Терещенко І.В., Гришкова І.М., Львова О.Л., Бородін Є.І. та ін. Селідове, 2021. 35 с.

Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Миколаївської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки : наук.-практ. розробка / кол. авт. : Бородін Є., та ін. Миколаївка, 2021. 39 с.

Бородін Є., Острікова А. Розвиток молодіжної роботи в територіальних громадах як напрямок державної політики. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку територій та громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 4 березня 2022 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко; Т.В. Маматової. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. С. 11 – 13.

Бородін Є. І., Острікова А. С., Тарасенко Т.М. Молодіжна робота в територіальній громаді в умовах війни. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15 – 28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 1. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 109 – 112.

Бородін Є. І. Загальнодержавна молодіжна програма як засіб визначення змісту державної політики у молодіжній сфері: досвід України. Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали V всеукраїнської наук.-практ. конф., 18 грудня 2020 р., м. Дніпро / за заг. ред. Є. І. Бородіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. С. 3 – 10.

Бородін Є. І., Тарасенко Т.М. Транспарентність як інструмент ефективності публічної служби (на прикладі досвіду Франції). Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 25 вересня 2020 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 17 – 19.

Бородін Є. І. Молодіжне відомство національного рівня: досвід, стан та перспективи розвитку в Україні. Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, 20 грудня 2019 р., м. Дніпро / за заг. ред. Є. І. Бородіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 3 – 6.

Бородін Є. Цілі сталого розвитку як фактор впливу на державну молодіжну політику: концептуальні підходи. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 3. С. 91 – 93. Режим доступу : http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/8c3484cc-59f7-44b8-8c3d-72b97dca98a5.pdf

Бородін Є. І. Партнерство Європейського Союзу та Ради Європи у молодіжній сфері: можливості для України. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 16-ї регіональна наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р., м. Дніпро. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 18 – 20.

Бородін Є. І. Стратегія розвитку державної молодіжної політики в Україні: досвід, стан та перспективи. Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., 14 груд. 2018 р., м. Дніпро / за заг. ред. Є.І. Бородіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 3 – 8.

Бородін Є. І. Державні службовці як ресурс кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 21 грудня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 28 – 30.

Бородін Є. І. Староста як посадова особа місцевого самоврядування. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали Х наук.-практ. конф. 13 грудня 2018 р., м. Дніпро / за заг ред. Л.Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018, С. 11 – 14.

Бородін Є. Переглянута Європейська хартія як інструмент реалізації молодіжної політики в територіальних громадах України. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 15-ї регіон. наук.-практ. конф., 17 трав. 2018 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 125 – 127.

Бородін Є. І. Законодавчі засади державної молодіжної політики в Україні: стан та напрями удосконалення. Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали ІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., 14 грудня 2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. Є. І. Бородіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 6 – 10.

Бородін Є. І. Голова місцевої державної адміністрації в Україні: досвід визначення статусу посадовця. Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 грудня 2017 р., Дніпро за заг. ред. С. М. Серьогіна. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 10 – 14.

Бородін Є.І., Тарасенко Т. М. Знайти своє місце: староста в системі місцевого самоврядування. Знайти своє місце: староста в системі місцевого самоврядування : крок 1. / План дій старости: 10 кроків успішного старту. Д. : Дніпропетровський ВПУ «Центр розвитку місцевого самоврядування», 2017. С. 4–15. URL: http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/10_krokiv.pdf